แบบฟอร์มข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

คิดก่อนใช้ เครื่องปรับอากาศ

 • พื้นที่สำนักงานงาน

  ตั้งอุณหภูมิที่ 25-26 องศา เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 8.00 น และปิดเครื่องปรับอากาศ 15 นาทีก่อนออกจากห้อง

คิดก่อนใช้ เครื่องปรับอากาศ

คิดก่อนใช้ ไฟฟ้า แสงสว่าง

คิดก่อนใช้ คอมพิวเตอร์

 • คอมพิวเตอร์

  ตั้งเวลาพักหน้าจออัตโนมัติ ปิดเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

คิดก่อนใช้ น้ำประปา

คิดก่อนใช้ กระดาษ

 • กระดาษ

  ใช้กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า และนำเทคโนโลยีมาช่วยลดการใช้กระดาษ

คิดก่อนใช้ ลิฟต์

 • ลิฟต์

  ใช้บันไดเมื่อขึ้นลงชั้นเดียว ใช้ลิฟต์ร่วมกันหลายๆ คน ไม่กดปุ่มคำสั่งการซ้ำๆ เพื่อรักษาการทำงานของระบบ